Nòng nhôm M4 có mẻ  nhẹ phía dưới đáy đã xử lý lại cho đẹp giá 500k bao ship