ETZ150 xe dọn đẹp đủ đồ máy đại chất hình thức đẹp,biển 97 bắc kan,chuẩn chỉ có sao nói vậy.xe về chỉ việc chạy bao đường dài luôn 
giá 20t.nhận ship toàn quốc