Mình cần bộ giấy hoặc nguyên xe Yaamaha RZX 135 ae nào có elo em cảm ơn 0974853939