hàng tháo xe kho bao zin 

1. thùng xăng còn đẹp giá 6tr5

2.cục máy chêt 80cc giá 8tr5

3. dè trước giá 2tr

4. ghi đông cùm 3tr5

5.cặp bánh 3tr

6. phuột trước 3tr