hàng tồn kho chưa sửa dụng 1 Pên trái chân 10 li giá 400k 1 cái

Hình ảnh có thể có: ngoài trờiHình ảnh có thể có: ngoài trờiHình ảnh có thể có: ngoài trờiHình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trờiKhông có mô tả ảnh.Hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trờiHình ảnh có thể có: cỏ, giày và ngoài trờiHình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời