hàng tồn kho chưa sửa dụng 1 Pên trái chân 10 li giá 400k 1 cái

Có thể là hình ảnh về cỏCó thể là hình ảnh về cỏ và văn bảnCó thể là hình ảnh về da khâu thủ côngKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về cỏCó thể là hình ảnh về cỏCó thể là hình ảnh về cỏCó thể là hình ảnh về cỏCó thể là hình ảnh về cỏ và văn bảnCó thể là hình ảnh về da khâu thủ công