mình còn một số phụ tùng xe GL400 ace xem sài món nào SMS cho mình mình sẻ báo giá từng món (giá mềm)
ace gl vui lòng đt hoặc sms 0913759686 Bi