gl nắp nồi zin xe dream 100 còn nguyên đẹp kg nứt bể