gl đồng hồ km custom 92 zin theo xe mọi chức nămg còn tốt.