gl càng sau xe wave @ S wave nhỏ 100-110 tình trạng càng zin còn như mới
Giá 180k 1 cái