Xin xem bên dưới

Cặp Cốp 800,000
Cóc sắt 300,000
Chống đứng + cốt 500,000
Đuôi nhựa sau 1,000,000
Phuộc sau 800,000
Hộp đựng bình 100,000


Ghi đông + sọ khỉ + bulon 450,000