Mình đang muốn mua bộ vỏ của xe máy tay ga Daihan 2004, B nào có xin để lại lời nhắn. 0913292561