gl pô xe CD50 zin theo xe kho pô kg mụt lủng xi còn rất đẹp pô đời cao có vỷ che nóng