gl nắp xăng bxl xe 1967 zin nắp có bị cấn chổ bằng đầu tăm