yên xe đạp hiệu VELO  đăng 2/8
hàng nhập MỸ. mỏng . 200gram
dành cho xe road . ko lỗi